مرجعی برای مربیان تربیتی

مرجعی برای مربیان تربیتی

ما معمولا به کسی سرمایه دار می گوییم که طلا، باغ، مزرعه، قالی و برج داشته باشد اما سرمایه دار واقعی کسی است که حدود چهارده میلیون نسل نو دارد. سرمایه دار واقعی، آموزش و پرورشی ها هستند. اینها هستند که تربیت نسل نو را برعهده دارند.
حجت الاسلام قرائتی

تماس با ما

طبقه بندی موضوعی

پیوندها

ابزار نظر سنجی


مطلب زیر چکیده ای از نکات و فنون دقیق خوانی می باشد،

که شما می توانید با تلیک بر روی آن دریافتش نمایید.

دریافت:

" روش دقیق خوانی "

مربی تربیتی

مطلب زیر چکیده ای از نکات مربی گری دکتر شاه محمد پور

در خصوص روانشناسی جذب دانش آموزان به مساجد می باشد

که شما می توانید با تلیک بر روی آن دریافتش نمایید.

دریافت:

روانشناسی جذب دانش آموزان به مساجد "

مربی تربیتی

مطلب زیر فهرستی از موزه های استان تهران می باشد

که شما می توانید با تلیک کردن بر روی آن دریافتش نمایید.

دریافت:

" موزه های استان تهران "

مربی تربیتی

مطلب زیر فهرستی از اماکن ورزشی استان تهران می باشد

که شما می توانید با تلیک کردن بر روی آن دریافتش نمایید.

دریافت:

اماکن ورزشی تهران "

مربی تربیتی

مطلب زیر فهرستی از اردوگاه های فعال کشور می باشد

که با تلیک بر روی آن می توانید دریافتش نمایید.

دریافت:

" اردوگاه های فعال کشور "

مربی تربیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه