.: مربی؛ مرجعی برای مربیان تربیتی :.

.: مربی؛ مرجعی برای مربیان تربیتی :.

ما معمولا به کسی سرمایه دار می گوییم که طلا، باغ، مزرعه، قالی و برج داشته باشد اما سرمایه دار واقعی کسی است که حدود چهارده میلیون نسل نو دارد. سرمایه دار واقعی، آموزش و پرورشی ها هستند. اینها هستند که تربیت نسل نو را برعهده دارند.
حجت الاسلام قرائتی

تماس با ما
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
عضویت

موزه های استان تهران

مربی تربیتی |

مطلب زیر فهرستی از موزه های استان تهران می باشد

که شما می توانید با تلیک کردن بر روی آن دریافتش نمایید.

دریافت:

" موزه های استان تهران "

  • مربی تربیتی

فضاهای ورزشی تهران ۱

مربی تربیتی |

مطلب زیر فهرستی از اماکن ورزشی استان تهران می باشد

که شما می توانید با تلیک کردن بر روی آن دریافتش نمایید.

دریافت:

اماکن ورزشی تهران "

  • مربی تربیتی

مطلب زیر فهرستی از اردوگاه های فعال کشور می باشد

که با تلیک بر روی آن می توانید دریافتش نمایید.

دریافت:

" اردوگاه های فعال کشور "

  • مربی تربیتی